- פרוטוקול אירועים למוזמני VIP -

יישום קוד שירות ואירוח למוזמני VIP באירועי יוקרה רשמיים, בלתי רשמיים ואינטימיים. תוכניות הטמעה אישיות וקבוצתיות למנהלי אירועים ולצוותי אירועים

מהו פרוטוקול אירועים?

פרוטוקול אירועים הנו מערך ידע מעשי לשירות ואירוח בכל נקודות המגע עם הלקוח. פרוטוקול האירועים מבוסס על IBL Code – קוד שפת העסקים הבינלאומית.
הטמעת הפרוטוקול בקרב מנהלים ועובדים תורמת למצויינות אישית וארגונית וליצירת סטנדרטים גבוהים במיוחד של אירוח…

מיפרט ידע בתחום אירועים

רשימת הנושאים המלאה בתחום אירועים, עפ"י קוד שפת העסקים הבינלאומית
פרוטוקול האירועים הבינלאומי מקיף את כל תחומי הפעילות, את כל מגוון הנושאים בתחום אירועים ואת כל היבטי השירות והאירוח של אירועי יוקרה, כאשר התכנים והידע מותאמים לתהליך הייחודי בכל סוג אירוע…

פתרונות למארגני אירועים

מסלולי יישום והטמעה של פרוטוקול אירועים עפ"י דגשים וצרכים ייחודיים של כל מארגן אירועים.
תוכנית ההטמעה מותאמת למאפיינים הייחודיים של כל מרכז ומארגן אירועים, לנקודות חולשה וחוזקה בשירות VIP, ולהגדרות של ההנהלה. היישום מתבצע בשיתוף הדוק עם המנהלים. כל מארגן אירועים והתהליך שלו…

הוספיטליטי פוקוס